Biografi

Jeg er født i 1955. Jeg har det meste af mit voksne liv været beskæftiget som selvstændig regnskabskonsulent indenfor reklamebranchen. Sideløbende med det har jeg altid udtrykt mig kreativt på forskellige måder. De seneste 12-14 år dog næsten udelukkende som malende kunstner.

Jeg er autodidakt - dog har jeg deltaget i workshops i intuitiv maling. Siden har jeg videreudviklet denne måde at male på, sådan at jeg har fundet mit helt eget udtryk. Mine malerier bliver til som en rejse gennem følelsernes univers, og er et udtryk for den inspiration og de intuitive impulser, jeg modtager undervejs. På den måde bliver det, jeg udtrykker snarere stemninger, lys og indre landskaber, end det bliver et på forhånd defineret motiv. Jeg lader så at sige malerierne blive til på deres egne præmisser. De er malet med hjertet snarere end med intellektet, og det er mit håb, at de vil blive modtaget på samme måde.

Min inspiration henter jeg i mit indre univers. I maleprocessen får jeg åbnet for de energier, jeg formidler og gengiver i mine malerier. Jeg lader mig føre ind i en verden, hvor kun den rene, grænseløse farve- og maleglæde får lov til at ledsage mig. Derinde har jeg frit spil, og jeg lader mig føre igennem processen uden tanker om rigtigt eller forkert – kun mine følelser og fornemmelser får lov til at påvirke min vurdering af, om maleriet er blevet forløst.


Kontaktinformationer:
Lene Krüger
Heimdalsvej 29B
3000 Helsingør

Tlf. 20 45 22 09

lenekruger01@gmail.com

www.lenekruger.dk



May your days be bright

Follow the light

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Looking for peace