Kort biografi

Jeg er autodidakt fotograf og er bl.a. inspireret af Kirsten Klein, Krass Clement og Keld Helmer-Petersen, og bruger såvel natur, bygningsværker og mennesker i mit fotografi, og har adskillige kurser på Ærø Kunshøjskole og Fatamogana.

Kontaktoplysninger:

Jan Nørgaard
Tordenskjoldsgade 6
5960 Marstal
Mail: cyklen@gmail.com
WEB: www.ynwaphoto.com